Historie

První zmínky o domě na místě dnešního č.p. 143 pocházejí z roku 1605, kdy dům vlastnil Jan Fidlar Hyka Maršovský. Od té doby se zde vystřídalo mnoho majitelů a do dnešní podoby byl dům vystavěn ve druhé polovině 19. století. Jak dokazují snímky z Muzea Českého Ráje z roku 1925, fungoval v objektu také Hotel Petrohrad.

Dobový snímek

Dne 10. ledna 1928 dům s pozemkem kupují manželé Marie a František Kinští a jejich obchod s domácími potřebami vzkvétá a postupně se rozšiřuje. Po úspěšných prvorepublikových letech přichází nacistická okupace, která brzdí veškerý rozvoj. Necelé tři svobodné roky po 2. světové válce jsou plné podnikatelského optimismu. Procitnutí do komunistické reality roku 1948 dává tušit brzký konec. Po konfiskaci obchodu a posléze i domu Františku Kinskému začíná čtyřicetiletý socialistický experiment. V roce 1992 dostávají zchátralý dům v restituci potomci manželů Kinských.

První velká rekonstrukce proběhla v letech 1993-96, kdy byla opravena střecha, podkroví a 1. patro domu. Vznikly zde 4 nové byty a dva původní byly zrekonstruovány. Dnes je prostor 1. patra využit i k provozu služeb.

Originální produkty

Druhou velkou rekonstrukcí v roce 2006 se podařilo úspěšně dokončit přeměnu domu na pasáž, kdy se kompletně na návrh architekta ing. Jana Žižky změnila dispozice přízemí domu a dvorních přístaveb. Ty  pocházejí z různých období od konce 19. století až po rok 1976, kdy zde státní podnik Textil Pardubice na místě zahrady nechal vystavět halu o 170 m2. Přestavbou vznikla pasáž se šesti novými obchody a možností průchodu z centra na pěší zónu do ulice L. Petrnouška a dále na Trávnici.

Pasáž Kinský dnes nabízí nejen možnosti nákupu, ale i chutné občerstvení, kvalitní služby, příjemné posezení i odpočinek na letní terase.

Svatební fotografie

Bohumil Kinský